Schokkend: Organizer voorkomt huishoudelijk geweld

Huishoudelijk geweld

Achter veel voordeuren is sprake van huishoudelijk geweld.  Stevige ruzies over de taakverdeling in huis. Scheldpartijen door niet nagekomen afspraken. Oplopende irritaties door uiteenlopende opvattingen: Alles op z’n plek versus chaos. Rondslingerende papieren of netjes in mappen. Big Spender of … [Lees meer...]